بهداشت خانواده
    

شرح وظایف
1.       تعیین خط مشی و اجرای سیاست های کشوری برنامه های تنظیم خانواده
2.       نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها
3.       نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی مادران ،کودکان، میانسالان و سالمندان با در نظر گرفتن اولویت های اجرایی
4.       بررسي شاخص هاي بهداشتي مربوطه در منطقه و تجزيه و تحليل آنان در برنامه هاي مختلف واحد
6.       تلاش براي دستيابي به روش هاي جلب مشاركت جامعه در مراحل مختلف اجراي برنامه هاي آموزش و بهداشتي و پيشگيري
7.       پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشها و برنامه ها در واحد های مختلف مرکز بهداشت  
8.       برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی جهت پرسنل خانواده و بهوزران
9.       نظارت بر مراکز و خانه های بهداشت و عملکرد پرسنل
10.   - ارسال پسخوراند مربوط به نظارت ،آمارها وشاخصهاي بهداشت خانواده به مراكزبهداشتي درماني تحت پوشش
11.   تشکیل کمیته های برنامه های مختلف واحد

برنامه مادران شامل :
 • افزایش سطح سلامت مادران باردار و زایمان کرده ( با مراقبت ها و برگزاری کلاسهای آموزشی 12 موضوع بهداشتی جهت مادران باردار)
 • برگزاری کارگاه بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته ماردان جهت پرسنل محیطی
 • تشکیل کمیته های مرگ و میر مادران و زایمان ایمن
 • تامین مکمل های دوران بارداری و پس از زایمان و توزیع در مراکز شهری و روستایی
 •        هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاهها جهت برگزاري كلاس آموزشي وي‍ژه مادران دردوران بارداري و پس از زايمان
 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران
 • نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران
 • تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه ماردان
 • تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ، پمفلت آموزشي ،جزوه و مقالات آموزشي برنامه مادران
 
برنامه سالمندان شامل :
 •  آموزش كتابچه هاي شيوه زندگي سالم به سالمندان و خانواده آنان
 •  تشكيل كميته سلامت سالمندان هر 2ماه يكبار
 • تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های برنامه
 •  برگزاري كارگاههاي آموزشي كتابجه هاي شيوة زندگي سالم در سالمندي جهت پرسنل
برنامه میانسالان شامل:
 •    آموزش سرطان سينه، سرويكس، عفونتهاي شايع زنان و ... به زنان گروه هدف
 •   آموزش سرطان سينه، سرويكس، عفونتهاي شايع زنان و ... به پرسنل بهداشتي
 •  معاينه سينه ( CBE ) و گرفتن پاپ اسمير در زنان گروه هدف
 •   بررسي آمار سرطان و سينه و پاپ اسمير و تجزيه و تحليل آنها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-28 13:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ